European Register
of Certificated Auditors
Certyfikacja ERCA to niezależny
i bezstronny proces potwierdzający kompetencje
i umiejętności zawodowe osób.

O nas

Historia

Stowarzyszenie ERCA zostało powołane w roku 2011 jako niezależne stowarzyszenie kilku podmiotów działających w obszarze certyfikacji personelu oraz kwalifikacji kursów szkoleniowych. Impulsem była standaryzacja wymagań dla każdego specjalisty, bez względu na kraj z którego pochodzi. Obecnie ERCA skupia kilkudziesięciu członków i jest aktywna nie tylko na terenie Unii Europejskiej, ale także w wielu krajach na całym świecie.

Obecnie

Członkowie ERCA to obecnie firmy certyfikujące, uniwersytety, centra szkoleniowe oraz organizacje i specjaliści zajmujący się edukowaniem ludzi.

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę wybrało Brukselę. W zakresie aparatu administracyjnego wykorzystywane są zasoby ludzkie i techniczne poszczególnych członków, tym samym stowarzyszenie ma niskie koszty działania, co odzwierciedlają ceny jego certyfikacji oraz kwalifikacji kursów szkoleniowych.

Obecnie ERCA organizuje 6 rodzajów kursów dla nawet 10 różnych schematów certyfikacji w ponad 20 krajach.

Przyszłość

Celem ERCA jest utworzenie jednolitego i bezstronnego systemu oceny wiedzy i umiejętności ludzi tak, by wszyscy wiedzieli, w jakiej specjalizacji posiadacz certyfikatu posiada minimalną wiedzę i umiejętności.

Wymagania ERCA zmierzają w kierunku spójności z Europejskimi Ramami Kwalifikacyjnymi - European Qualifications Framework (EQF).

Plan strategiczny

• zatwierdzać organizacje, które wykazały wymaganą wiedzę techniczną i doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń oraz ich skuteczną metodę ewaluacji;
• rzetelnie wybierać specjalistów spośród ekspertów w swoich dziedzinach;
• stworzyć globalną sieć centrów szkoleniowych;
• zatwierdzać zakres i treść szkoleń;
• oferować przystępne ceny wszystkim kompetentnym auditorom na całym świecie tak, by zapewnić łatwo-dostępny sposób na uzyskanie i utrzymanie certyfikacji;
• korzystać z globalnej sieci istniejących organizacji certyfikacyjnych w zakresie administrowania w celu utrzymania przystępnych cen;
• stosować zaawansowane technologie informatyczne do zarządzania i organizacji szkoleń i oraz egzaminów;
• zapewniać możliwość sprawdzenia online certyfikatu poprzez niepowtarzalny kod weryfikujący autentyczność;
• stosować różne narzędzia marketingowe do wzmocnienia pozycji ERCA oraz jego członków w celu rozpoznawalności na rynku;
• opracować we współpracy ze swoimi członkami stworzy nowe rodzaje kursów szkoleniowych zgodnie z wymaganiami rynkowymi oraz nowymi technologiemi;
• zintegrować wymagania ERCA z Europejskimi Ramami Kwalifikacji - European Qualifications Framework (EQF);
• nieprzerwanie auditować System ERCA w zakresie wymagań normy EN IS0/IEC 17024.