European Register
of Certificated Auditors
Certyfikacja ERCA to niezależny
i bezstronny proces potwierdzający kompetencje
i umiejętności zawodowe osób.

Certyfikacja osób

Systemy certyfikacji

ERCA świadczy certyfikację osob w wielu obszarach, w całym zakresie branż przemysłowych obejmując całe spektrum specjalności. Certyfikacja ERCA oparta jest na systemach certyfikacyjnych, obejmujących dokładny opis minimalnych wymagań umiejętności oraz wiedzy, jakie osoba certyfikowana powinna posiadać.

Systemy certyfikacyjne oparte są na aktualnych kluczowych normach, takich jak ISO 19011, ISO 17021, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 22000, ISO 50001, HACCP oraz innych.

Istnieją dwa sposoby rejestracji specjalistów ERCA
• ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu kwalifikowanego ERCA potwierdzonego egzaminem, lub
• zaliczenie procesu egzaminacyjnego ERCA przeprowadzonego przez dowolnego członka ERCA na podstawie innego niż ERCA kursu kwalifikacyjnego.

Wymagania certyfikacyjne ERCA

Systemy certyfikacji zawierają dokładne sformułowanie minimalnych wymagań wobec aplikującego o certyfikację.

Podstawowe kritéria systemu certyfikacji są następujące:

· Minimalny poziom wykształcenia
· Ogólne doświadczenie zawodowe
· Doświadczenie zawodowe w określonym obszarze
· Doświadczenie auditowe
· Szkolenie

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących certyfikacji osob oraz kryteriów certyfikacji ERCA, prosimy pobrać WYTYCZNE DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI

W przypadku braku wymagań systemu certyfikacji można uzyskać tymczasowy certyfikat, a po wykazaniu spełnienia wszystkich wymagań certyfikacji otrzymasz docelowy certyfikat.

Co uzyskasz, jako zarejestrowany specjalista ERCA?

• Certyfikat ERCA
• najwyższe uznanie zawodowe oraz globalnie rozpoznawalną kwalifikację zawodową
• logotyp do stosowania na swoich dokumentach
• ciągłe uaktualnianie profilu auditora pomagające zachować aktualność w zakresie zmian norm, metodologii auditowania oraz wymagań danej branży
• wsparcie rozwoju Twojej kariery zawodowej

Certyfikacja ERCA to międzynarodowe potwierdzenie, że posiadacze certyfikatów są uznanymi i wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie auditowania.

Każdy, kto otrzyma osobisty certyfikat ERCA, będzie stosował Kodeks Etyki ERCA oraz zawarte w nim Dobre praktyki świadczenia usług.