European Register
of Certificated Auditors
Certyfikacja ERCA to niezależny
i bezstronny proces potwierdzający kompetencje
i umiejętności zawodowe osób.

Członkostwo

Członkostwo w ERCA

Wymagania

ERCA zatwierdza jedynie organizacje, które wykazały wymaganą wiedzę techniczną i doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń oraz ich skuteczną metodę ewaluacji, a także egzaminowania pracy potencjalnych auditorów.

Stowarzyszenie ERCA przestrzega zasady, że może mieć tylko jednego członka z każdego kraju. Wyjątek może zostać poczyniony przez ERCA jeśli dwóch lub więcej członków w danym kraju uzgodni wspólnie podział geograficznych centrów szkoleniowych, który następnie zostanie zaakceptowany przez ERCA. Wyjątek ten może zostać uznany wyłącznie w krajach, w których centra szkoleniowe poszczególnych członków mieszczą się przynajmniej 250 km od siebie.