European Register
of Certificated Auditors
Certyfikacja ERCA to niezależny
i bezstronny proces potwierdzający kompetencje
i umiejętności zawodowe osób.

Wizja, Misja, Wartości i Strategia

Wizja

Jeden globalny standard umiejętności i wiedzy. Wszyscy posiadacze certyfikatów ERCA wykazują ten sam standard wiedzy oraz umiejętności, a także zobowiązanie do kontynuowania profesjonalnego ciągłego rozwoju.

Każda osoba sprawdzająca certyfikat ERCA wypełniając kod ważności z certyfikatu w sekcji certyfikatów ERCA może szybko sprawdzić, jaką wiedzą i doświadczeniem dysponuje jego posiadacz.

Misja

Certyfikat ERCA poświadcza poziom wiedzy i umiejętności specjalistów w różnych obszarach przemysłu, handlu, nauki oraz nauk społecznych, które akceptowane są nie tylko w całej Europie.

Głównym celem ERCA jest wspieranie mobilności pracy, a także zwiększanie powszechnej bazy umiejętności i wiedzy specjalistów z rozmaitych obszarów działalności. ERCA zapewnia, że osoby, które ukończą ten sam program i szkolenie, będą dysponować w przybliżeniu taką samą wiedzą i umiejętnościami na całym świecie. ERCA sprawia, że posiadaczy certyfikatu z łatwością można zweryfikować wszędzie na świecie, włącznie z zakresem ukończonych przez nich szkoleń.

Wartości

Naszym celem nie jest tworzenie ludzi z certyfikatami; jest nim mieć wykwalifikowanych ludzi z umiejętnościami. Wartością ERCA jest zapewnienie, by za każdym certyfikatem można było znaleźć wiedzę oraz certyfikowane umiejętności, a nie tylko specyficzny zakres szkolenia. Wszyscy stojący za ERCA muszą być w stanie przestrzegać oraz pomagać w celu osiągania tych wartości. System ERCA udowadnia umiejętności i wiedzę zgodnie z wymaganiami normy EN ISO/IEC 17024.

Strategia

ERCA rozwija system wielonarodowego członkostwa. Członek ERCA zapewnia szkolenie, podczas gdy samo ERCA zapewniać powinno niezależny i bezstronny egzamin oraz wydanie certyfikatu. Kursy organizować można niezależnie lub we współpracy z uniwersytetami.