European Register
of Certificated Auditors
Certyfikacja ERCA to niezależny
i bezstronny proces potwierdzający kompetencje
i umiejętności zawodowe osób.

Szkolenie osób

List of ERCA approved courses:

Standard
Professional Figure
Country

Kursy przygotowujące

Organizowanie kursów

Organizujemy kurs dla członków ERCA. Wszystkie kursy prowadzone są przez zorganizowanych wykładowców zatwierdzonych przez ERCA. Wystarczy się z nami skontaktować, a przekażemy Ci wszystkie informacje o kolejnym organizowanym kursie w Twojej najbliższej okolicy.
ERCA certyfikuje wymienione poniżej profile w oparciu o uznane systemy certyfikacji:

Aktualne kursy

Kursy ERCA prowadzone są na poniższych specjalnościach:

Auditor Wewnętrzny (Trenujący)
Auditor (Trenujący)
Auditor Wiodący
Pełnomocnik jakości
Inne (Administrator, itp.)

w zakresie uniwersalnych standardów certyfikacji, takich jak:

System Zarządzania Jakością ISO 9001 (SZJ)
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 (SZŚ)
System Zarządzania BHP - OHSAS 18001
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 (SZBI)
Technika Informatyczna - Zarządzanie Usługami ISO/IEC 20000 (ITSMS)
System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2005 (FSSC)
System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP)
System Zarządzania Energią ISO 50001 (EnMS)

oraz

Specjalistycznych standardów na zgodność z dyrektywami i rozporządzeniami europejskimi (oznakowanie CE)
- 93/42/EWG Urządzenia medyczne
- 2009/48/WE Bezpieczeństwo zabawek
- 94/25/WE Łodzie rekreacyjne
- 96/98/WE Wyposażenie morskie
- 2010/35/UE Ciśnieniowe urządzenia transportowe
- 2006/42/WE Maszyny
- Rozporządzenie 305/2011 (Produkty budowlane – CPR)

czy

Krótkoterminowe kursy ERCA oparte na standardach lub regulacjach, takich jak:

EN ISO 17635 Kontrola wizualna połączeń spawanych
Podstawy HACCP (I lub II poziom) - Dobre praktyki higieniczne i procedury w oparciu o HACCP