Certifikace systémů řízení

Proč certifikovat?

Certifikace je nezávislé ověření účinnosti systému procesního řízení společnosti. Zkušení odborníci z vnějšího prostředí upozorní na nedostatky, navrhnou kroky ke zlepšení a zároveň mohou podpořit jednodušší a rychlejší aplikování změn v systému firemních procesů.

Kvalita produkce, vliv na životní prostředí, bezpečnost práce a informací, energetická spotřeba

Optimalizace těchto klíčových parametrů umožňuje nalézt nejvhodnější řešení v oblasti investic, procesních změn nebo řízení lidských zdrojů.

Systém řízení a investice

Při výběru nových zařízení je potřeba posoudit vliv na parametry kvality produkce, energetické spotřeby, vlivu na životní prostředí, či rizik bezpečnosti práce.

Procesní změny

Ucelený systém plánování výrazně zkracuje délku optimalizace procesů.

Lidské zdroje

Výběr, školení, motivace a vedení zaměstnanců je stále nákladnější záležitostí. Integrovaný přístup napomáhá ke značným finančním i časovým úsporám.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2018 EN 1090-2 + A1:2012

Certifikační standardy ČSN EN 1090-2 + A1:2012 končí svou platnost dne 31. 10. 2018.

1.9.2018 ISO 9001 a ISO 14001

Certifikační standardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svou platnost dne 15. 9. 2018. Od tohoto data není možné využívat certifikáty ani certifakační loga těchto norem. LL-C nabízí novou akreditovanou certifikaci ISO 9001: 2015 nebo 14001: 2015.

starší aktuality