Certifikace EN 15224:2012

EN 15224:2012 Zdravotnické služby – Systémy managementu kvality

Proč EN 15224?

Požadavky založené na EN ISO 9001:2008 - nejnovější evropská norma týkající se poskytování zdravotních služeb, vychází z všeobecně známého standardu ISO 9001:2008 a je vlastně jejím fundovaným systémovým výkladem pro poskytovatele zdravotních služeb na všech úrovních klinických procesů v medicíně, norma se nezabývá procesy vědecko-výzkumnými vzdělávacími a zdravotními prostředky. Norma je vhodná pro poskytovatele jakýchkoliv zdravotních služeb bez ohledu na velikost a postavení v systému zdravotnictví, je jasně zaměřena na klinické procesy a jejich management rizik s cílem poskytovat náležitou kvalitní zdravotní péči.

Systém, managementu kvality v oblasti zdravotní péče EN 15224:2012 je jasně zaměřen na mnoho atributů jejího poskytování jako prokazování shody s požadavky týkajícími se charakteristik kvality, odpovídající a náležité péče, dostupnosti, kontinuity péče, efektivnosti, účinnosti, slušnosti, péče založené na důkazech, péče zaměřené na pacienta, včetně fyzické, psychologické a sociální integrity, zapojení pacienta, bezpečnosti pacienta a včasnosti/dosažitelnosti služeb.

Norma je svým systémovým a procesním přístupem nadřazena většině hodnotících systému, které při poskytování zdravotní péče máme, ať se jedná o kvalitu a bezpečí podle lokálních právních předpisů či jiných hodnotících standardů. Stávající implementace ISO 9001 nebo jiných standardů jistě ulehčí přechod na tento standard. Výhodou zavedení a udržování bude komplexní náhled nad klinickými riziky tak řízení kvality a afektivity péče v rámci organizace.

Pokud firma používá technologické postupy, které vám zaručují náskok před konkurencí nebo výraznou úsporu nákladů, neměnte je. Žádný "požadavek normy" nemůže revolučně změnit to, co dobře funguje. Naši auditoři se zaměřují na ty oblasti, kde nedosahujete výsledků podle svých představ a zejména na požadavky zákazníků.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2018 GDPR

LL-C Certification se připravuje na vydávání osvědčení aplikace GDPR, Evropské směrnice na ochranu osobních údajů.

10.8.2017 certiikace GMP+ FSA

LL-C byla akceptována jako partner velmi uznávaného soukromého schématu pro bezpečnost krmiv GMP+ FSA. Toto certifikační schéma již 25 let vede trh v oblasti zajištění bezpečnosti krmiv.

starší aktuality