Certifikace EN 15224:2012

Zdravotnické služby – Systémy managementu kvality

Proč EN 15224?

Norma je vhodná pro poskytovatele jakýchkoliv zdravotních služeb bez ohledu na velikost a postavení v systému zdravotnictví, je jasně zaměřena na klinické procesy a jejich management rizik s cílem poskytovat náležitou kvalitní zdravotní péči. Její systémový a procesní přístup je nadřazen většině hodnotících systémů, které při poskytování zdravotní péče máme, ať se jedná o kvalitu a bezpečí podle lokálních právních předpisů či jiných hodnotících standardů.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2018 EN 1090-2 + A1:2012

Certifikační standardy ČSN EN 1090-2 + A1:2012 končí svou platnost dne 31. 10. 2018.

1.9.2018 ISO 9001 a ISO 14001

Certifikační standardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svou platnost dne 15. 9. 2018. Od tohoto data není možné využívat certifikáty ani certifakační loga těchto norem. LL-C nabízí novou akreditovanou certifikaci ISO 9001: 2015 nebo 14001: 2015.

starší aktuality