Certifikace ČSN EN ISO 14001

Management environmentálního systému (EMS)

Proč ISO 14001?

Systém řízení environmentu je vyhledáván zejména kvůli snaze minimalizovat svůj vliv na životní prostředí a také kvůli dotacím. Vážíme si firem, které se rozhodnou řídit svou výrobu a poskytované služby tak, aby minimalizovaly svůj vliv na okolní prostředí.

Integrace systému řízení

Obě normy mají velmi podobnou strukturu a přes zdánlivě odlišnou tématiku mají mnoho společného. Integrovaný systém řízení přináší velké úspory v interních nákladech (lidské zdroje, integrace procesů a rozhodování) i za konzultační a certifikační služby.

Řízení dokumentace

Řešením je společná řídící dokumentace strukturovaná dle potřeb a existujících procesů ve firmě, do níž jsou zapracovány požadavky obou norem.

Návrh a vývoj

Při vývoji nových výrobků či služeb je třeba dbát na zákonné i interní předpisy týkající se vlivu výrobních procesů i samostatného produktu na životní prostředí. Splnění ekologických kritérií a požadavků produktu na kvalitu posuzuje stejný tým. Obdobně pak probíhá testování a ověřování zkušebního vzorku.

Hodnocení výkonnosti procesů.

Pokud firma efektivně využívá kriteriální hodnocení výkonnosti procesů, není složité rozšířit hodnocení o ekologická kritéria a proces posuzovat integrovaně.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2018 EN 1090-2 + A1:2012

Certifikační standardy ČSN EN 1090-2 + A1:2012 končí svou platnost dne 31. 10. 2018.

1.9.2018 ISO 9001 a ISO 14001

Certifikační standardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svou platnost dne 15. 9. 2018. Od tohoto data není možné využívat certifikáty ani certifakační loga těchto norem. LL-C nabízí novou akreditovanou certifikaci ISO 9001: 2015 nebo 14001: 2015.

starší aktuality