Certifikace ČSN EN ISO 14001:2005

Management environmentálního systému (EMS) ČSN EN ISO 14001:2005

Proč ISO 14001 ?

Dotace a odpovědnost k životnímu prostředí. To jsou hlavní dva důvody, proč se firma rozhodne aplikovat systém řízení environmentu. Jiné další důvody pro zavedení systému řízení vztahu k životnímu prostředí nejsou. Vážíme si firem, které se rozhodnou řídit svou výrobu a poskytované služby tak, aby minimalizovaly svůj vliv na okolní prostředí.

Integrace systému řízení.

Obě normy mají velmi podobnou strukturu a přes zdánlivě odlišnou tématiku mají mnoho společného. Integrovaný systém řízení přináší velké úspory, jak v interních nákladech (lidské zdroje, integrace procesů a rozhodování), tak za konzultační a certifikační služby.

Řízení dokumentace.

Řešením je společná řídící dokumentace strukturovaná podle potřeb a existujících procesů ve firmě. Tedy není potřeba vytvářet zvláštní dokumentaci podle struktury obou norem, ale jen zapracovat do stávající dokumentace požadavky obou norem.

Návrh a vývoj.

Při vývoji nových výrobků nebo služeb je potřeba analyzovat zákonné nebo interní předpisy týkající se vlivu výrobních procesů a samotného produktu po jeho prodeji na životní prostředí. Stejný tým, který řeší splnění požadavků na kvalitu, zároveň posuzuje splnění ekologických kritérií, obdobně pak probíhá testování a ověřování zkušebního vzorku nebo série.

Hodnocení výkonnosti procesů.

Pokud firma efektivně využívá kriteriální hodnocení výkonnosti procesů, není složité rozšířit hodnocení o ekologická kritéria a proces posuzovat integrovaně.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
17.9.2015 KVALITA A BEZPEČÍ

LL-C (Certification) získala od Ministerstva zdravotnictví ČR oprávnění k hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče podle vyhl. 102/2012 v rámci zákona o zdravotních službách, můžeme tedy klientům nabídnout nejširší portfolio nezávislých kontrol v oblasti lůžkových zdravotních služeb.

1.4.2015 akreditace NV 176/2008

LL-C (Certification) získala akreditaci a autorizaci/notifikaci UNMZ pro strojní zařízení ze skupiny podle bodu 17 přílohy 4 NV 176/2008 Sb.: Zařízení pro zvedání osob nebo osob a nákladů, u nichž je nebezpečí pádu z výšky přesahující svislou vzdálenost větší než tři metry

starší aktuality