Certifikace (SMS IT) ISO 20000-1

Management IT služeb (ITSM)

Proč ISO 20000

Standard ISO 20000 poskytuje řešení pro předcházení rizik neefektivního řešení IT služeb, jako jsou uživatelské nepříjemnosti, výpadky, špatné časové odezvy či dokonce ztráta a zneužití informací.

Normy a doporučení

Aplikací požadavků normy získá společnost velmi dobrou kontrolu nad plněním svých závazků ke smluvním partnerům (Service Level Management). V reálném čase lze sledovat a identifikovat parametry služeb a jejich plnění z hlediska kapacity, bezpečnosti, dostupnosti a kontinuity. Revize normy ISO/ IEC 20000 z roku 2005 znovu zavádí P-D-C-A cyklus, kterým deklaruje větší sepjetí s ISO 9001 a ISO 27001. Je uvedena povinnost uvádět geografickou lokaci poskytovatele, zákazníka i technologii, která je použita pro poskytování služeb. Řízení procesů probíhajících u jiných subjektů (subdodavatelů služeb) – zde je přímo odkaz na ISO/IEC TR 20000-3 Guidance on scope definition and applicability for ISO/IEC 20000-1

Hlavní prvky normy

Standard ISO/IEC 20000-1 uvádí a definuje požadavky v oblasti hlavních knih ITIL pro organizace, které na procesním přístupu (a principu P-D-C-A) chtějí v oblasti IT dodávat řízené služby a zároveň úspěšně uspokojovat potřeby svých zákazníků. Norma obsahuje tyto základní prvky: Plánování a implementaci managementu služeb, Plánování a implementaci nových nebo změněných služeb, Procesy dodávky služeb – dostupnost, kontinuita, kapacita, bezpečnost, Procesy vztahů, Procesy řešení – incident /problem management, management konfigurací, management změn a Procesy uvolnění.

Certifikace

Certifikace podle ISO/IEC 20000-1 se je etalonem kvality mezi poskytovateli ICT služeb, umožňuje rovněž zlepšovat služby aplikací procesů monitorování a analýz. Certfikovali jsme významné poskytovatele IT služeb jako je Fujitsu-Siemens Computers s.r.o., ČEZnet s.r.o., Teléfonica O2 Sevices s.r.o. apod.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2018 EN 1090-2 + A1:2012

Certifikační standardy ČSN EN 1090-2 + A1:2012 končí svou platnost dne 31. 10. 2018.

1.9.2018 ISO 9001 a ISO 14001

Certifikační standardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svou platnost dne 15. 9. 2018. Od tohoto data není možné využívat certifikáty ani certifakační loga těchto norem. LL-C nabízí novou akreditovanou certifikaci ISO 9001: 2015 nebo 14001: 2015.

starší aktuality