Certifikace (SMS IT) ISO 20000-1

Management IT služeb (ITSM)

Proč ISO 20000

Standard ISO 20000 poskytuje řešení pro předcházení rizik neefektivního řešení IT služeb, jako jsou uživatelské nepříjemnosti, výpadky, špatné časové odezvy či dokonce ztráta a zneužití informací.

Normy a doporučení

Aplikací požadavků normy získá společnost velmi dobrou kontrolu nad plněním svých závazků ke smluvním partnerům (Service Level Management). V reálném čase lze sledovat a identifikovat parametry služeb a jejich plnění z hlediska kapacity, bezpečnosti, dostupnosti a kontinuity. Revize normy ISO/ IEC 20000 z roku 2005 znovu zavádí P-D-C-A cyklus, kterým deklaruje větší sepjetí s ISO 9001 a ISO 27001. Je uvedena povinnost uvádět geografickou lokaci poskytovatele, zákazníka i technologii, která je použita pro poskytování služeb. Řízení procesů probíhajících u jiných subjektů (subdodavatelů služeb) – zde je přímo odkaz na ISO/IEC TR 20000-3 Guidance on scope definition and applicability for ISO/IEC 20000-1

Hlavní prvky normy

Standard ISO/IEC 20000-1 uvádí a definuje požadavky v oblasti hlavních knih ITIL pro organizace, které na procesním přístupu (a principu P-D-C-A) chtějí v oblasti IT dodávat řízené služby a zároveň úspěšně uspokojovat potřeby svých zákazníků. Norma obsahuje tyto základní prvky: Plánování a implementaci managementu služeb, Plánování a implementaci nových nebo změněných služeb, Procesy dodávky služeb – dostupnost, kontinuita, kapacita, bezpečnost, Procesy vztahů, Procesy řešení – incident /problem management, management konfigurací, management změn a Procesy uvolnění.

Certifikace

Certifikace podle ISO/IEC 20000-1 se je etalonem kvality mezi poskytovateli ICT služeb, umožňuje rovněž zlepšovat služby aplikací procesů monitorování a analýz. Certfikovali jsme významné poskytovatele IT služeb jako je Fujitsu-Siemens Computers s.r.o., ČEZnet s.r.o., Teléfonica O2 Sevices s.r.o. apod.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2017 GDPR

LL-C Certification se připravuje na vydávání osvědčení aplikace GDPR, Evropské směrnice na ochranu osobních údajů ve spojení s podmínkami ÚOOU.

10.8.2017 certiikace GMP+ FSA

LL-C byla akceptována jako partner velmi uznávaného soukromého schématu pro bezpečnost krmiv GMP+ FSA. Toto certifikační schéma již 25 let vede trh v oblasti zajištění bezpečnosti krmiv.

starší aktuality