certifikace (SMS IT) iso 20000-1

Management IT služeb (ITSM)

Proč ISO 20000 ?

V současnosti se IT a ICT služby a nástroje dotýkají nějakým způsobem snad každé oblasti lidské činnosti nebo podnikání. Ať dodáváte HW a SW řešení, poskytujete web prostor nebo housing, spravujete či navrhujete sítě, řídíte či připravujete projekty pro ICT řešení, poskytujete mobilní komunikační nebo platební portály, programujete databáze, aplikace apod., pohybujete se v oblasti ICT služeb – jednoho z nejflexibilnějšího a nejrychleji se rozvíjejícího odvětví byznysu. Dopady neefektivního zvolení, uživatelské nepříjemnosti, neflexibility, výpadku, omezené kapacity, špatné časové odezvy nebo dokonce ztráty a zneužití informací mohou být různé, od nepříjemného zdržení až po katastrofální likvidaci obchodů a majetku. Standard ISO 20000 poskytuje řešení pro předcházení výše uvedených rizik.

Normy a doporučení.

Aplikací požadavků normy získá společnost velmi dobrou kontrolu nad plněním svých závazků k smluvním partnerům (Service Level Management), nejlépe v reálném čase a přijatelném zobrazení, lze sledovat a identifikovat parametry služeb jak jsou plněny z hlediska kapacity, bezpečnosti dostupnosti i kontinuity. Nová revize normy ISO/IEC 20000-1:2011 nepřináší revoluční změny pro držitelé certifikátů předešlé z roku 2005, mimo jiné změny je revize zavádí opět P-D-C-A cyklus a tak deklaruje větší sepjetí s ISO 9001 a ISO 27001 LL-C (Certification) tyto souvislosti během auditů hodnotila i před vydáním této revize . Procesní mapa vypadá jinak, mimo jiné reflektuje na to, že existuje zákazník, jehož požadavky mají být plněny, proces uvolnění umisťuje mezi řídící procesy . Všechny požadavky této části ISO / IEC 20000 jsou použitelné pro všechny poskytovatele sužeb bez ohledu na typ, velikost a charakter služeb. Je nepřijatelné vyjmout požadavky uvedené v bodech 4 - 9 bez ohledu na povahu služeb, které poskytovatel poskytuje - lze tomu rozumět i tak, že padá omezení na informační technologie, ale musíme počkat na výkladu Je vymezená povinnost ve scope uvádět geografickou lokaci poskytovatele, geografickou lokaci zákazníka a technologii použitu pro poskytování služeb¬ - Řízení procesů probíhajících u jiných subjektů (subdodavatelů služeb) – zde je přímo odkaz na ISO/IEC TR 20000-3 Guidance on scope definition and applicability for ISO/IEC 20000-1

Hlavní prvky normy.

Standard ISO/IEC 20000-1 uvádí a definuje požadavky v oblasti hlavních knih ITIL pro organizace, které na procesním přístupu (a principu P-D-C-A) chtějí v oblasti IT dodávat řízené služby. A být úspěšní jak obchodně, tak uspokojovat potřeby svých zákazníků. Norma obsahuje tyto základní prvky: Plánování a implementaci managementu služeb Plánování a implementaci nových nebo změněných služeb Procesy dodávky služeb – dostupnost, kontinuita, kapacita, bezpečnost Procesy vztahů Procesy řešení – incident /problem management, management konfigurací, management změn Procesy uvolnění

Certifikace

Certifikace podle ISO/IEC 20000-1 se rychle stává etalonem kvality mezi poskytovateli ICT služeb. A je nejen nálepkou, umožňuje rovněž zlepšovat služby a jejich kvalitu rozumnou aplikací procesů monitorování a analýz. Tím se pak podílí na zvýšení obchodního úspěchu společnosti. Certfikovali jsme významné poskytovatele IT služeb jako je Fujitsu-Siemens Computers s.r.o., ČEZnet s.r.o., Teléfonica O2 Sevices s.r.o. apod.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2018 GDPR

LL-C Certification se připravuje na vydávání osvědčení aplikace GDPR, Evropské směrnice na ochranu osobních údajů.

10.8.2017 certiikace GMP+ FSA

LL-C byla akceptována jako partner velmi uznávaného soukromého schématu pro bezpečnost krmiv GMP+ FSA. Toto certifikační schéma již 25 let vede trh v oblasti zajištění bezpečnosti krmiv.

starší aktuality