Certifikace ISO 22000, HACCP

Management bezpečnosti potravin - FSMS a systém řízení kritických bodů - HACCP

ISO 22000:2005

V potravinářství a výrobě krmiv existuje několik mezinárodních standardů, které slouží ke stanovení požadavků na bezpečnost procesu výroby a distribuce surovin. Jedná se o požadavky na kontrolu kritických bodů (teploty, křížení surovin,atd.), tedy HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), vydávaných v rámci tzv. „Codex Alimentarius“ Světovou zdravotnickou Organizací. ISO 22000:2005 (systém managementu bezpečnosti potravin FSMS) spojuje všechny předešlé normy a definuje požadavky na systém bezpečnosti pro celý řetězec od suroviny po finální výrobek, jeho obal i distribuci

Požadavky na správnou výrobní praxi

Norma odkazuje na již osvědčené metodiky týkajících se technologických postupů výroby, hygienických požadavků při výrobě, dopravě, skladování a kontrolních systémů.

Požadavky HACCP

Norma přebírá požadavky předpisu HACCP. Jedná se o systém preventivních opatření (kritických kontrolních bodů) pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech postupů od výroby po prodej konečnému spotřebiteli, tj. při výrobě, zpracování, skladování, manipulaci, přepravě a maloobchodní distribuci. Zaměřuje se zejména na prevenci biologických, chemických a fyzikálních rizik než kontrolu hotových výrobků.

Systém managementu

Tato norma zavádí postupy řízení shodné s postupy řízení kvality. Výrobce má při vývoji nových potravin možnost integrovat do technologických postupů interní požadavky na kvalitu výrobku s požadavky na zajištění nezávadnosti výrobku.

Zdokonalování systému

Naším cílem je zdokonalení systému řízení a následná automatizace spolu s technologickým a sociálním vývojem společnosti.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2018 EN 1090-2 + A1:2012

Certifikační standardy ČSN EN 1090-2 + A1:2012 končí svou platnost dne 31. 10. 2018.

1.9.2018 ISO 9001 a ISO 14001

Certifikační standardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svou platnost dne 15. 9. 2018. Od tohoto data není možné využívat certifikáty ani certifakační loga těchto norem. LL-C nabízí novou akreditovanou certifikaci ISO 9001: 2015 nebo 14001: 2015.

starší aktuality