certifikace ISO/IEC 27001

Management bezpečnosti informačních systémů

Nová revize normy ISO/IEC 27001:2013

Revize normy ISO/IEC 27001 byla publikována v roce 2013 a plně nahrazuje verzi z roku 2005, resp. 2006. Platnost certifikátů ISO/IEC 27001:2005 byla oficiálně ukončena 1.10.2015. LL-C (Certification) má akreditaci na tuto novou revizi normy!

Proč uplatňovat řízení bezpečnosti informací?

Díky certifikaci prokážete partnerům důvěryhodnost pro vstup do jejich informačních systémů, či pro vzájemné sdílení dat a informací. Navíc si usnadníte plnění některých právních požadavků ohledně informační a kybernetické bezpečnosti.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2018 EN 1090-2 + A1:2012

Certifikační standardy ČSN EN 1090-2 + A1:2012 končí svou platnost dne 31. 10. 2018.

1.9.2018 ISO 9001 a ISO 14001

Certifikační standardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svou platnost dne 15. 9. 2018. Od tohoto data není možné využívat certifikáty ani certifakační loga těchto norem. LL-C nabízí novou akreditovanou certifikaci ISO 9001: 2015 nebo 14001: 2015.

starší aktuality