certifikace iso 3834

Požadavky na jakosti při tavném svařování kovových materiálů

Proč ISO 3834?

Svařování je klasifikováno jako zvláštní proces, jehož výsledek nemůže být vždy ověřen zkoušením po ukončení svařování. Jakost svaru musí být proto zajišťována v průběhu výroby, nikoliv kontrolami a zkouškami hotového výrobku, ale vhodným řízením svařovacích procesů. Toto řízení může být provedeno v souladu s ISO 3834:2005, jež zabezpečuje jakost svarů konečného výrobku, který pak splňuje specifikovaná požadovaná kritéria.

Tato norma tvoří podklad pro prokazování shody a provádění certifikace výrobků provedených pomocí svařovacího procesu. Certifikovaný výrobce prokazuje splnění všech zásad této normy - provádět jakostní proces svařování v rámci požadavků výrobkových norem či jiných předpisů.

ISO 3834-2:2005 (vyšší úroveň požadavků na jakost)

Určeno pro výrobky, u kterých jsou bezpečnostní faktory významné společně s úrovní statického i dynamického namáhání, s materiály navrženými pro vysoká namáhání během provozní životnosti výrobků, případně když se jedná o progresivní druh konstrukčního řešení nebo o nové, zcela provozem neověřené postupy výroby.

ISO 3834-3:2005 (střední úroveň požadavků na jakost)

Určeno pro širší sortiment výrobků s běžnými bezpečnostními požadavky, které by mohly být vystaveny úrovni průměrného dynamického či statického namáhání, výrobky jsou většinou vyrobeny z běžných materiálů o známé svařitelnosti, se zajištěním mechanické stability výrobků a předcházením vzniku nepřípustných vad, za při použití kvalifikovaných postupů WPS a odpovídající úrovní kontroly a zkoušení svarů.

ISO 3834-4:2005 (základní úroveň požadavků na jakost)

Určeno pro sortiment výrobků se základními bezpečnostními požadavky, které jsou vystaveny průměrnému statickému namáhání, výrobky jsou vyrobeny z běžných materiálů o známé svařitelnosti, se zajištěním mechanické stability výrobků.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2018 GDPR

LL-C Certification se připravuje na vydávání osvědčení aplikace GDPR, Evropské směrnice na ochranu osobních údajů.

10.8.2017 certiikace GMP+ FSA

LL-C byla akceptována jako partner velmi uznávaného soukromého schématu pro bezpečnost krmiv GMP+ FSA. Toto certifikační schéma již 25 let vede trh v oblasti zajištění bezpečnosti krmiv.

starší aktuality