certifikace iso 50001

Systémy managementu hospodaření s energií

Certifikace ISO 50001 splní požadavky zákona č.103/2015 Sb. o hospodaření energií

Certifikace ISO 50001 plní požadavky zákona č. 103/2015 Sb., který nařizuje malým i středním podnikatelům pravidelně zpracovávat energetický audit. Tuto povinnost nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií, enviromentálního řízení či enviromentálního managementu, který zahrnuje energetický audit.

Jak splnit tuto zákonnou povinnost?

Z novelizace zákona vyplývá, že zůstává povinnost zpracování energetického auditu každé čtyři roky. Novela ovšem připouští výjimku těm společnostem, které disponují certifikovaným systémem řízení dle normy ISO 50001 nebo ISO 14001

Kdy je certifikační audit výhodnější?

Pokud má firma zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 9001 nebo jiné podobné normy, lze snadno rozšířit tento sytém o další normu ISO 50001 nebo ISO 14001 a ověřit při plánovaném pravidelném auditu. Navíc není potřeba navyšovat lidské zdroje ani finanční zdroje. Firma se zavedeným a certifikovaným systémem ISO 14001 naopak ušetří za povinnost pořizovat externí energetický audit.

Kdy je samotný energetický audit výhodnější?

Zavedení certifikovaných systémů řízení může být náročné jak na finanční, tak na lidské zdroje. V tomto případě je vhodné setrvat u stávajícího systému externích energetických auditů. Do budoucna se však může legislativa změnit.

Trend a odhad budoucího vývoje.

Vzhledem k současným trendům v EU je pravděpodobné, že i legislativa České republiky nahradí povinnost externích energetických auditů povinností certifikací systému managementu.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2017 GDPR

LL-C Certification se připravuje na vydávání osvědčení aplikace GDPR, Evropské směrnice na ochranu osobních údajů ve spojení s podmínkami ÚOOU.

10.8.2017 certiikace GMP+ FSA

LL-C byla akceptována jako partner velmi uznávaného soukromého schématu pro bezpečnost krmiv GMP+ FSA. Toto certifikační schéma již 25 let vede trh v oblasti zajištění bezpečnosti krmiv.

starší aktuality