certifikace iso 50001

Systémy managementu hospodaření s energií

Certifikace ISO 50001 splní požadavky zákona č.103/2015 Sb. o hospodaření energií

Certifikace ISO 50001 plní požadavky zákona č. 103/2015 Sb., který nařizuje malým i středním podnikatelům pravidelně zpracovávat energetický audit. Tuto povinnost nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií, enviromentálního řízení či enviromentálního managementu, který zahrnuje energetický audit.

Jak splnit tuto zákonnou povinnost?

Z novelizace zákona vyplývá, že zůstává povinnost zpracování energetického auditu každé čtyři roky. Novela ovšem připouští výjimku těm společnostem, které disponují certifikovaným systémem řízení dle normy ISO 50001 nebo ISO 14001

Kdy je certifikační audit výhodnější?

Pokud má firma zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 9001 nebo jiné podobné normy, lze snadno rozšířit tento sytém o další normu ISO 50001 nebo ISO 14001 a ověřit při plánovaném pravidelném auditu. Navíc není potřeba navyšovat lidské zdroje ani finanční zdroje. Firma se zavedeným a certifikovaným systémem ISO 14001 naopak ušetří za povinnost pořizovat externí energetický audit.

Kdy je samotný energetický audit výhodnější?

Zavedení certifikovaných systémů řízení může být náročné jak na finanční, tak na lidské zdroje. V tomto případě je vhodné setrvat u stávajícího systému externích energetických auditů. Do budoucna se však může legislativa změnit.

Trend a odhad budoucího vývoje.

Vzhledem k současným trendům v EU je pravděpodobné, že i legislativa České republiky nahradí povinnost externích energetických auditů povinností certifikací systému managementu.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2018 EN 1090-2 + A1:2012

Certifikační standardy ČSN EN 1090-2 + A1:2012 končí svou platnost dne 31. 10. 2018.

1.9.2018 ISO 9001 a ISO 14001

Certifikační standardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svou platnost dne 15. 9. 2018. Od tohoto data není možné využívat certifikáty ani certifakační loga těchto norem. LL-C nabízí novou akreditovanou certifikaci ISO 9001: 2015 nebo 14001: 2015.

starší aktuality