Technické inspekce

Proč provádět inspekci s námi?

LL-C disponuje globální sítí zkušených inspektorů. Společně s nabídkou zasíláme anonymní CV inspektora, aby objednatel mohl před potvrzením objednávky posoudit jeho zkušenosti. Vždy hledáme ekonomicky nejvýhodnější cestu s přihlédnutím na náklady za zkušební vzorky, dopravní náklady, cestovní náklady inspektora a v neposlední řadě časový faktor.

Unikátní celky

Technickou inspekci je potřeba provádět vždy, pokud jde o dodávky unikátních výrobků (investiční celky, stavby, složitá zařízení). Tedy v případech, kdy se jedná o dodávky, kde jakákoliv chyba může způsobit vysoké ekonomické ztráty.

Vzdálený dodavatel

Disponujeme globální sítí inspektorů, kteří jsou mnohdy blíže výrobci než zástupce odběratele. Nabízíme inspekci v rozsahu jednodenní návštěvy, případně trvalejší nebo opakovanou účast u výrobce.

Legislativní požadavky

Pokud nakupovaný výrobek podléhá legislativním požadavkům země dovozce, zajistíme inspekční služby, jako jsou funkční zkoušky, revize, měření nebo jen kompletaci požadovaných podkladů a certifikátů od kompetentních orgánů.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2017 GDPR

LL-C Certification se připravuje na vydávání osvědčení aplikace GDPR, Evropské směrnice na ochranu osobních údajů ve spojení s podmínkami ÚOOU.

10.8.2017 certiikace GMP+ FSA

LL-C byla akceptována jako partner velmi uznávaného soukromého schématu pro bezpečnost krmiv GMP+ FSA. Toto certifikační schéma již 25 let vede trh v oblasti zajištění bezpečnosti krmiv.

starší aktuality