Technické inspekce

Proč provádět inspekci s námi?

LL-C disponuje globální sítí zkušených inspektorů. Společně s nabídkou zasíláme anonymní CV inspektora, aby objednatel mohl před potvrzením objednávky posoudit jeho zkušenosti. Vždy hledáme ekonomicky nejvýhodnější cestu s přihlédnutím na náklady za zkušební vzorky, dopravní náklady, cestovní náklady inspektora a v neposlední řadě časový faktor.

Unikátní celky

Technickou inspekci je potřeba provádět vždy, pokud jde o dodávky unikátních výrobků (investiční celky, stavby, složitá zařízení). Tedy v případech, kdy se jedná o dodávky, kde jakákoliv chyba může způsobit vysoké ekonomické ztráty.

Vzdálený dodavatel

Disponujeme globální sítí inspektorů, kteří jsou mnohdy blíže výrobci než zástupce odběratele. Nabízíme inspekci v rozsahu jednodenní návštěvy, případně trvalejší nebo opakovanou účast u výrobce.

Legislativní požadavky

Pokud nakupovaný výrobek podléhá legislativním požadavkům země dovozce, zajistíme inspekční služby, jako jsou funkční zkoušky, revize, měření nebo jen kompletaci požadovaných podkladů a certifikátů od kompetentních orgánů.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2018 EN 1090-2 + A1:2012

Certifikační standardy ČSN EN 1090-2 + A1:2012 končí svou platnost dne 31. 10. 2018.

1.9.2018 ISO 9001 a ISO 14001

Certifikační standardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svou platnost dne 15. 9. 2018. Od tohoto data není možné využívat certifikáty ani certifakační loga těchto norem. LL-C nabízí novou akreditovanou certifikaci ISO 9001: 2015 nebo 14001: 2015.

starší aktuality