Certifikace OHSAS 18001 (BOZP)

Management systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Proč OHSAS 18001?

OHSAS je nejuniverzálnějším předpisem pro oblast aktivního řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Tato aplikace zajistí uplatnění základních mezinárodních bezpečnostních standardů v případě existence rozdílu v přísnosti legislativy v jednotlivých zemích světa.

Analýza rizik

Identifikujeme rizika úrazů a dlouhodobého vlivu na zdraví zaměstnanců. Zde hraje největší roli praktická zkušenost auditorů.

Řízení rizik

Analyzujeme konkrétní situaci a posuzujeme zavedená opatření. Zde se uplatní zkušenosti auditora v systémovém přístupu.

Legislativa

Analyzujeme politiku bezpečnosti a řídící procesy, zda je ve společnosti sledován a aktualizován vývoj legislativy.

Zdokonalování systému

Cílem je zdokonalení systému spolu s technologickým a sociálním vývojem ve firmě a jeho následná automatizace, která zároveň nezatěžuje finanční ani lidský faktor společnosti.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2018 EN 1090-2 + A1:2012

Certifikační standardy ČSN EN 1090-2 + A1:2012 končí svou platnost dne 31. 10. 2018.

1.9.2018 ISO 9001 a ISO 14001

Certifikační standardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svou platnost dne 15. 9. 2018. Od tohoto data není možné využívat certifikáty ani certifakační loga těchto norem. LL-C nabízí novou akreditovanou certifikaci ISO 9001: 2015 nebo 14001: 2015.

starší aktuality