Certifikace OHSAS 18001 (BOZP)

Management systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Proč OHSAS 18001?

OHSAS je nejuniverzálnějším předpisem pro oblast aktivního řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Tato aplikace zajistí uplatnění základních mezinárodních bezpečnostních standardů v případě existence rozdílu v přísnosti legislativy v jednotlivých zemích světa.

Analýza rizik

Identifikujeme rizika úrazů a dlouhodobého vlivu na zdraví zaměstnanců. Zde hraje největší roli praktická zkušenost auditorů.

Řízení rizik

Analyzujeme konkrétní situaci a posuzujeme zavedená opatření. Zde se uplatní zkušenosti auditora v systémovém přístupu.

Legislativa

Analyzujeme politiku bezpečnosti a řídící procesy, zda je ve společnosti sledován a aktualizován vývoj legislativy.

Zdokonalování systému

Cílem je zdokonalení systému spolu s technologickým a sociálním vývojem ve firmě a jeho následná automatizace, která zároveň nezatěžuje finanční ani lidský faktor společnosti.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2017 GDPR

LL-C Certification se připravuje na vydávání osvědčení aplikace GDPR, Evropské směrnice na ochranu osobních údajů ve spojení s podmínkami ÚOOU.

10.8.2017 certiikace GMP+ FSA

LL-C byla akceptována jako partner velmi uznávaného soukromého schématu pro bezpečnost krmiv GMP+ FSA. Toto certifikační schéma již 25 let vede trh v oblasti zajištění bezpečnosti krmiv.

starší aktuality