Výrobková certifikace

Proč certifikovat výrobek s námi

Za profesionály hovoří znalosti, zkušenosti a činy. Naši auditoři naslouchají potřebám klienta a hledají nejoptimálnější a nejekonomičtější řešení pro posouzení shody výrobku či služby s požadavky. Působíme v několika desítkách zemí světa, díky čemu zaštítíme vaše požadavky na globální úrovni.

Posuzování shody s normou

Pro získání mezinárodně uznané certifikace musí výrobek splňovat požadavky stanovené zpravidla v normách či jiných technických dokumentech. Posuzování shody, vztahující se na určitý výrobek, postup nebo službu, pro který platí stejné normy, je chápáno jako certifikace shody s normou.

Legislativní požadavky

Uvádění výrobků na trh je spojeno s řadou administrativních povinností výrobců a dovozců, které jsou uvedeny v právních předpisech. Výrobce je dle platného zákona povinen uvádět na trh pouze bezpečný produkt. Za bezpečný výrobek se považuje pouze takový, který splňuje požadavky mezinárodního právního předpisu.

ES prohlášení o shodě a značka CE

Před uvedením výrobku na trh musí být vydáno ES prohlášení o shodě, které je uděleno na základě posouzení shody výrobku s požadavky na technické předpisy. Výrobek je následně označen značkou CE.

Klasifikace výrobků a základní požadavky na výrobek

Posouzení produktu probíhá na základě klasifikace do jednotlivých modulů, které stanoví jeho náročnost a bezpečné užívání. Výrobek s nízkým rizikem (stanovuje příslušné vládní nařízení) lze posouzení provádět výrobce vlastními zdroji. Produkty s vyšší rizikem musí posuzovat pouze autorizovaná osoba.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2018 EN 1090-2 + A1:2012

Certifikační standardy ČSN EN 1090-2 + A1:2012 končí svou platnost dne 31. 10. 2018.

1.9.2018 ISO 9001 a ISO 14001

Certifikační standardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svou platnost dne 15. 9. 2018. Od tohoto data není možné využívat certifikáty ani certifakační loga těchto norem. LL-C nabízí novou akreditovanou certifikaci ISO 9001: 2015 nebo 14001: 2015.

starší aktuality