ERCA

www.erca-academy.com, www.erca.eu

LL-C (Certification) je jedním z hlavních partnerů ERCA (European Register of Certificated Auditors) a pořádá různá školení pod ERCA akreditací.

ERCA certifikát

ERCA certifikát prokazuje jednotnou úroveň znalostí a dovedností jednotlivých auditorů/odborníků v různých oblastech průmyslu, obchodu a vědy, které budou uznávanými nejen po celé Evropě, ale i po celém světě.

Členství v ERCA

ERCA vyvinula systém nadnárodního členství. Jednotliví partneři zajišťují školení a odborné semináře, zatímco ERCA zajišťuje nezávislé a spravedlivé posouzení a rozhodnutí o certifikaci a vydání osvědčení/certifikátu. Každé školení musí splňovat kvalifikační kritéria a musí být asociací ERCA před samotným začátkem schváleno / akreditováno.

Cíle pořádání školení s ERCA

• rozšiřování znalostí, vzdělávání a praktické výchovy osob v jednotlivých oborech zejména jako jsou auditorské, inspekční a certifikační služby v celosvětovém měřítku
• posílení vnímání profese auditora nebo inspektora jako vysoce odborné a žádané širokou komunitou v oblasti výroby a poskytování služeb s vysokou mírou přidané hodnoty
• podpora zvyšování profesionální úrovně zaměstnanců a vytváření dalších výcvikových, vzdělávacích a certifikačních příležitostí pro všechny uchazeče

Kontakt

V případě zájmu nás prosím kontaktujte:
Email: barbora.kuchtova@ll-c.cz

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2018 EN 1090-2 + A1:2012

Certifikační standardy ČSN EN 1090-2 + A1:2012 končí svou platnost dne 31. 10. 2018.

1.9.2018 ISO 9001 a ISO 14001

Certifikační standardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svou platnost dne 15. 9. 2018. Od tohoto data není možné využívat certifikáty ani certifakační loga těchto norem. LL-C nabízí novou akreditovanou certifikaci ISO 9001: 2015 nebo 14001: 2015.

starší aktuality