ERCA

www.erca-academy.com, www.erca.eu

LL-C (Certification) je jedním z hlavních partnerů ERCA (European Register of Certificated Auditors) a pořádá různá školení pod ERCA akreditací.

ERCA certifikát

ERCA certifikát prokazuje jednotnou úroveň znalostí a dovedností jednotlivých auditorů/odborníků v různých oblastech průmyslu, obchodu a vědy, které budou uznávanými nejen po celé Evropě, ale i po celém světě.

Členství v ERCA

ERCA vyvinula systém nadnárodního členství. Jednotliví partneři zajišťují školení a odborné semináře, zatímco ERCA zajišťuje nezávislé a spravedlivé posouzení a rozhodnutí o certifikaci a vydání osvědčení/certifikátu. Každé školení musí splňovat kvalifikační kritéria a musí být asociací ERCA před samotným začátkem schváleno / akreditováno.

Cíle pořádání školení s ERCA

• rozšiřování znalostí, vzdělávání a praktické výchovy osob v jednotlivých oborech zejména jako jsou auditorské, inspekční a certifikační služby v celosvětovém měřítku
• posílení vnímání profese auditora nebo inspektora jako vysoce odborné a žádané širokou komunitou v oblasti výroby a poskytování služeb s vysokou mírou přidané hodnoty
• podpora zvyšování profesionální úrovně zaměstnanců a vytváření dalších výcvikových, vzdělávacích a certifikačních příležitostí pro všechny uchazeče

Kontakt

V případě zájmu nás prosím kontaktujte:
Email: barbora.kuchtova@ll-c.cz

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
16.1.2019 ISO 45001

LL-C (Certification) oznamuje, že bylo akreditováno na normu ISO 45001 (OH&SMS) podle dokumentů IAF MD 21, IAF MD 22.

1.9.2018 GDPR

LL-C (Certification) provádí nezávislý audit k posouzení splnění požadavků nařízení GDPR.

starší aktuality