Školení personálu výrobců svařovaných výrobků

Školení kontrolního personálu, vizuální kontrola svarových spojů podle ISO 17637

Školení je určeno pro kontrolní personál, výrobní personál, svářeče, svářečský dozor a další pracovníky firem zabývajících se svářečskou výrobou.

Osnova školení:

Vizuální kontrola svarových spojů (VT)
• Fyzikální principy
• Princip vizuální zkoušky
• Související normy EN ISO 17635, EN ISO 9712, EN ISO 17637
• Vady svarových spojů EN ISO 6520-1
• Hodnocení vad svarů dle EN ISO 5817 resp. EN ISO 10042
• Čtení dokumentace, návodky a instrukce, protokol o vizuální zkoušce

Školení je realizováno v prostorách zákazníka.
Rozsah školení: 6-8 hodin

Školení svářečů

Školení je určeno pro svářeče, výrobní a pomocný personál, mistry výroby, kontrolní personál, apod.

V rámci zvyšování kvality výroby je třeba pravidelně zvyšovat a ověřovat znalosti výrobního personálu v oblasti provádění svarových spojů a jejich kontroly. Posluchač získá během školení přehledné informace z oblasti technologie svařování, se kterou se běžně setkává v rámci provádění svarových spojů v daném systému kvality výrobce. Dále se naučí porozumět níže uvedeným tématům zaměřující se především na použití pracovních postupů a instrukcí, předcházení vzniku vad a opravy svarových spojů, čtení výkresové dokumentace, požadavky na bezpečnost práce a vne poslední řadě také získá přehled v procesu kvalifikace a certifikace svářečského personálu.

Témata školení:
• Technologie svařování
• Postup svařování WPS
• Vady svarových spojů a vizuální kontrola
• Čtení výkresové dokumentace
• Bezpečnost práce
• Kvalifikace svářečů

Kartička bezpečnosti CWS-ANB – prodloužení platnosti svářečského průkazu
Pokud posluchač úspěšně absolvuje druhý závěrečný test zaměřený především na bezpečnost práce dle požadavků normy ČSN 050705, získá kartičku bezpečnosti CWS-ANB prodlužující platnost svářečského průkazu na další 2 roky.

Školení je realizováno v prostorách zákazníka.
Rozsah školení: 4-6 hodin

Školení podle EN 15085

Příprava výrobce na zavedení a administraci systému kvality ve svařování dle EN 15085 – Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí v souladu s požadavky EN ISO 3834.

Školení je určeno především pro vedoucí pracovníky, svářečský dozor, výrobní personál, kontrolní personál a pracovníky konstrukce.

Témata školení:
• Všeobecné požadavky EN 15085-1
• Požadavky na jakost a certifikaci EN 15085-2
• Konstrukční požadavky EN 15085-3
• Výrobní požadavky EN 15085-4
• Kontrola zkoušení a dokumentace EN 15085-5
• Národní předpisy DIN, ČD V95/5

Kontakt

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte:
Email: barbora.kuchtova@ll-c.cz
Telefon: +420 734 279 842

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2018 EN 1090-2 + A1:2012

Certifikační standardy ČSN EN 1090-2 + A1:2012 končí svou platnost dne 31. 10. 2018.

1.9.2018 ISO 9001 a ISO 14001

Certifikační standardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svou platnost dne 15. 9. 2018. Od tohoto data není možné využívat certifikáty ani certifakační loga těchto norem. LL-C nabízí novou akreditovanou certifikaci ISO 9001: 2015 nebo 14001: 2015.

starší aktuality