Revize normy ISO 9001:2015

Školení je určeno pro

manažery kvality, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro všechny ostatní, kteří se zabývají budoucím vývojem systémů managementu kvality nebo se o ně zajímají

Cíl školení

je představit změny v oblasti managementu kvality, zejména se zaměřením na očekávanou aktualizaci normy ISO 9001:2015.

Obsah školení


• Portfolio norem v oblasti systémů managementu kvality, současný stav a očekávaný vývoj
• Sjednocená struktura norem dle standardu ISO/IEC Directives, Part 1: „Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO“, Annex SL
• Přechodné období a uplatnění změn v certifikovaném systému managementu
• Nová filozofie normy: zaměření na analýzu rizik procesů, zásadní změny v přístupu normy k systému řízení organizace
• Přehled změn dle ISO/DIS 9001, vysvětlení nové struktury, terminologie a pojmů v ISO 9001:2015
• Sedm zásad managementu kvality dle přílohy B revidované normy
• Změna struktury připravované revize ISO 9001:2015 a dopad změn do praxe:
• Termíny a definice dle ISO/DIS 9000:2014
• Kontext organizace
• Vedení
• Plánování systému managementu kvality
• Podpora
• Provoz
• Hodnocení výkonnosti
• Zlepšování
• Jak postupovat při změně systému řízení kvality při přechodu na novelizované požadavky
• Podmínky přechodu ze současné normy na její novou verzi

Lektor

Ing. Jiří Dynybyl
Absolvent ČVUT fakulty strojní (obor Strojírenská technologie) a Open University British Business School-Milton Keynes ve Velké Británii. Po dlouholeté praxi v oboru konstrukcí lodních motorů pracoval od roku 1991 jako ředitel v ČLPR (Český lodní a průmyslový registr), Germanischer LLoyd Group, kde vedl asi 70 auditů v oblasti systému managementu kvality. Od roku 2005 zastával funkci Regional Manager pro Evropu v Germanischer LLoyd Industrial Services. Od roku 2012 je aktivní v certifikačních společnostech Československý Lloyd (NO 262) a LL-C Group. Jako vedoucí auditor systémů řízení kvality je držitelem certifikátu IRCA (Siemens Trining Center, reg. No A 2468), je držitelem certifikátu EMS (ČSJ). Působil jako lektor v kurzech IRCA při Germanischer Lloyd Academy a dnes působí jako lektor ERCA.

Kontakt

Ing. Barbora Kuchtová
email: barbora.kuchtova@ll-c.cz
tel. +420 734 279 842

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2018 EN 1090-2 + A1:2012

Certifikační standardy ČSN EN 1090-2 + A1:2012 končí svou platnost dne 31. 10. 2018.

1.9.2018 ISO 9001 a ISO 14001

Certifikační standardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svou platnost dne 15. 9. 2018. Od tohoto data není možné využívat certifikáty ani certifakační loga těchto norem. LL-C nabízí novou akreditovanou certifikaci ISO 9001: 2015 nebo 14001: 2015.

starší aktuality