CERTYFIKACJA EN ISO 22716:2007 (GMP)

Kosmetyki - Dobre Praktyki Produkcji (GMP)
EN ISO 22716:2007

Dlaczego certyfikacja EN ISO 22716:2007
z LL-C (Certification)

Zdecydowana większość z nas korzysta z produktów kosmetycznych. Przemysł kosmetyczny generuje ogromne ilości produktów we wszystkich kategoriach cenowych, a producenci na każdym kroku zachwalają fantastyczne efekty swoich wyrobów. Reklamy we wszystkich mediach atakują konsumentów, nie tylko kobiety, ale także mężczyzn i dzieci. Pamiętajmy, że kosmetyki są zazwyczaj stosowane bezpośrednio na nasze ciało, skórę wokół oczu, w intymnych partiach ciała, itd. Czy mamy świadomość jak stosowane przez nas kosmetyki są produkowane, jak powstają kuszące nas pięknymi opakowaniami produkty? Obecnie wymogi prawne w Unii Europejskiej wobec produktów kosmetycznych stanowczo się zaostrzyły, w niektórych aspektach zbliżone są do wymagań dla produktów farmaceutycznych.

Wymagania dotyczące jakości

Certyfikacja dobrej praktyki produkcyjnej w przemyśle kosmetycznym (GMP) zgodnie z normą EN ISO 22716:2007 jest systemem certyfikacji, który obejmuje swoim zakresem cały cykl produkcji od zakupu surowców, poprzez produkcję, sprawdzenie warunków sanitarnych, kontrolę jakości, wybór opakowania, przechowywanie, po postępowanie z odpadami i wyrobem niezgodnym (reklamacjami).

Produkcja kosmetyków

Certyfikat ten pozwala firmie na utworzenie skutecznego systemu kontroli jakości na wszystkich etapach produkcji, poprawę kontroli, identyfikacji, a także zwiększa wydajność i wzmacnia wiarygodność organizacji producenta. Z pewnością wielu producentów nieświadomie wykorzystuje elementy tego standardu, nie wiedząc że są to właśnie elementy normy EN ISO 22716:2007. Posiadanie tego certyfikatu oznacza dla klienta, że producent jest w stanie systematycznie zarządzać i kontrolować produkcję, zidentyfikować poszczególne substancje, materiały i odczynniki wykorzystane do produkcji zakupionego produktu. System ten gwarantuje zarządzanie ryzykiem produkcji, kontrolę surowców pod względem ustalonych kryteriów bezpieczeństwa, stosowanych w kosmetykach. Ponadto certyfikacja firmy obliguje do posiadania skutecznego systemu reagowania na reklamacje. Certyfikacja pod marką LL-C (Certification) nie oznacza tylko i wyłącznie otrzymania certyfikatu wydanego przez międzynarodową niezależną jednostkę inspekcyjną i certyfikującą, a w szczególności ocenę organizacji wydaną przez najbardziej doświadczonych audytorów w tej dziedzinie, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne, oznacza to również nie tylko sprawdzenie spełnienia wymagań prawnych, ale także laboratoriów i pozostałych dziedzin pokrewnych. Rezultatem jest nie tylko niezależna ocena zewnętrzna, która ma na celu stwierdzenie tylko zgodność z wymaganiami normy, ale także wskazanie słabych punktów i zagrożeń, w których jakość i bezpieczeństwo mogą być zagrożone.

Certyfikacja zgodnie z normą EN ISO 22716:2007 oraz EN ISO 9001:2008

LL-C (Certification) jest w stanie w pełni zintegrować certyfikację systemu zgodnego z normą EN ISO 22716 z innymi standardami funkcjonującymi już w organizacji (np. ISO 9001, itp.) na każdym etapie cyklu certyfikacji w celu ograniczenia kosztów klienta. EN ISO 22716:2007 - Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP): Standard ten jest dedykowany dla przemysłu kosmetycznego z uwzględnieniem specyficznych potrzeb tego przemysłu. Oferuje organizacji praktyczne rozwiązania odnośnie zarządzania zasobami ludzkimi, technicznymi i administracyjnymi oraz czynnikami mającymi wpływ na jakość produktu. (SVP) zawiera wytyczne dotyczące produkcji, kontroli, przechowywania i transportu kosmetyków i praktyczne opracowanie systemu zapewnienia jakości, opisujące funkcjonowanie produkcji, które opierają się na rzetelnej wiedzy naukowej i ocenie ryzyka. Zadaniem (SVP) jest określenie działań mających na celu otrzymanie produktu, który posiada wymagane właściwości.

Kontakt
+48 (58) 73 53 133
ll-c.prihara

Aktualnośći
1.9.2018 ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

1.3.2013 ERCA personnel certification

We started a project personnel certification with ERCA partner a certifcate registration under the scheme ERCA. We offer 12 fields of personnel certification.

starsze wiadomości