CERTYFIKACJA ISO 22000:2005

Zarządzanie bezpieczeństwem artykułów spożywczych (FSMS) i system zarządzania punktami krytycznymi (HACCP)

Dlaczego ISO 22000:2005

Jeśli prowadzą Państwo działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub żywienia, z pewnością zauważyliście, że nieustannie ulegają zaostrzeniu nie tylko wymagania prawne, ale też cały czas rośnie presja łańcuchów dystrybucji na jakość i bezpieczeństwo artykułów spożywczych. Istnieje cały szereg międzynarodowych przepisów i norm dotyczących procesów kontroli w zakresie produkcji i dystrybucji artykułów spożywczych. W ostatnim czasie coraz bardziej powszechna staje się norma ISO 22000, właśnie dzięki swojej uniwersalności i kompleksowości łączenia w sobie zarządzania systemem i kontroli punktów krytycznych. Upraszczając można powiedzieć, że norma ta zawiera w sobie wszystko to, co sprawdziło się w zakresie zarządzania jakością i kontroli bezpieczeństwa artykułów spożywczych.

Wymagania dotyczące poprawnej praktyki produkcji

– właśnie dzięki swojej uniwersalności norma nie rozwiązuje szczegółowo poprawnej praktyki produkcji, ale odsyła do już sprawdzonej metodyki w szczególności dotyczącej sposobów technologii produkcji, wymagań higienicznych podczas produkcji, transportu i przechowywania oraz systemów kontroli.

Wymagania HACCP

- norma przejmuje wymagania już długoterminowo używanego przepisu HACCP (Codex Alimentarius). Chodzi o system środków zapobiegawczych (krytycznych punktów kontrolnych) w celu zapewnienia braku wad zdrowotnych produktów i pokarmów podczas wszystkich kroków od produkcji po sprzedaż końcowemu użytkownikowi, tj. podczas produkcji, magazynowania, manipulacji, transportu i detalicznej dystrybucji. Jest on nastawiony bardziej na profilaktykę ryzyka biologicznego, chemicznego i fizycznego aniżeli na kontrolę gotowych produktów.

System zarządzania

– dzięki temu norma ta jest w ostatnim czasie bardzo poszukiwana, ponieważ wprowadza kroki zarządzania zgodne z krokami zarządzania jakością. Podczas rozwoju nowych produktów producent artykułów spożywczych ma możliwość integrowania w procesach technologicznych wymagań wewnętrznych dotyczących jakości produktu z wymaganiami dotyczącymi zapewnienia braku wad produktu.

Udoskonalanie i ulepszanie systemu

– celem nie jest zakonserwowanie stanu odpowiadającego odpowiednim przepisom i polityce bezpieczeństwa. Chcemy, aby system się rozwijał i był udoskonalany wraz z rozwojem technologicznym i społecznym w firmie, aby proces ten stał się automatyczną częścią zarządzania firmą i nie obciążał dodatkowo firmy czynnikiem ludzkim i finansowym.

Kontakt
+48 (58) 73 53 133
ll-c.prihara

Aktualnośći
1.9.2018 ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

1.3.2013 ERCA personnel certification

We started a project personnel certification with ERCA partner a certifcate registration under the scheme ERCA. We offer 12 fields of personnel certification.

starsze wiadomości