CERTYFIKACJA ISO/IEC 27001:2005

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS)

Dlaczego system bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001:2013

Informacja jest dziś jednym z najważniejszych "aktywów" w firmie. Jeśli zagrożenia takie jak utrata danych, przeciek tajemnic handlowych lub awaria w systemie informacyjnym są dla ciebie ważne z punktu funkcjonowania i rozwoju firmy, rozwiązaniem może być wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Poprzez jego certyfikację można wykazać partnerom swoją wiarygodność w zakresie dostępu do ich systemów informatycznych lub wzajemnego udostępniania danych i informacji.

Uzyskanie tajnych danych przez konkurentów.

Konkurencja może korzystać z bazy danych naszych kontaktów dla swoich celów. Mogą uzyskać informacje na temat cen, tajnych technologii produkcji lub instrukcji, a także informacje o naszych kluczowych pracownikach. Na podstawie ich inicjatywy powstała norma BS 7799, później zastąpiono przez ISO 27001, która rozwiązuje nie tylko problem ustanowienia zabezpieczeń systemów informacyjnych, ale także ich kontrolę, utrzymywanie i doskonalenie.

Utraty danych.

Utrata bazy danych może oznaczać zagrożenie lub spowolnienie działalności firmy, poprzez wydatki odbudowę bazy klientów i tym samym utraty potencjalnych zleceń. W przypadku zagrożenia dla rachunków lub tajnych danych osobowych mogą wystąpić sankcje ze strony instytucji państwowych.

Przerwy w funkcjonowaniu firmy.

Usuwanie usterek i awarie, wszystko to oznacza, że pracownicy firmy poświęcają swój czas na inne działania niż te związane bezpośrednio z działalnością firmy ( sprzedaż lub prowadzenie magazynów). Klienci rozumieją przejściowe problemy tylko wtedy, gdy występują one sporadycznie.

Kontakt
+48 (58) 73 53 133
ll-c.prihara

Aktualnośći
1.9.2018 ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

1.3.2013 ERCA personnel certification

We started a project personnel certification with ERCA partner a certifcate registration under the scheme ERCA. We offer 12 fields of personnel certification.

starsze wiadomości