CERTYFIKACJA ISO 13485:2003

System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych 13485:2003

Norma ISO 13485:2003 - System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych określa wymagania do systemu zarządzania jakością, które mogą być stosowane przez organizacje do projektowania i prac rozwojowych, produkcji, instalowania i usług serwisowych wyrobów medycznych oraz projektowania, rozwoju i świadczenia związanych z tym usług.

Norma ISO 13485:2003 może być stosowana samodzielnie lub może być stosowana łącznie z ISO 9001. Ponieważ wymagania normy ISO 13485:2003 są oparte na wymaganiach normy ISO 9001:2008 certyfikacja obu standardów odbywa się równocześnie, norma ISO 13485:2003 zawiera dodatkowo wymagania specyficzne dla obszaru wyrobów medycznych dlatego też jest ona skierowana do sektora wyrobów medycznych.

Międzynarodowa norma ISO 13485:2003 specyfikuje wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy Przedsiębiorstwo potrzebuje wykazać zdolność dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług tak, aby aby ściśle spełniały wymagania odnoszących się do nich norm prawnych, a także były zgodne z oczekiwaniami klienta.

Kontakt
+48 (58) 73 53 133
ll-c.prihara

Aktualnośći
1.9.2018 ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

1.3.2013 ERCA personnel certification

We started a project personnel certification with ERCA partner a certifcate registration under the scheme ERCA. We offer 12 fields of personnel certification.

starsze wiadomości