ABOUT US

LL-C (Certification)

LL-C (Certification) je medzinárodná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti certifikácie, certifikácia systémov manažérstva, hodnotení bezpečnosti a kvality výrobkov a služieb personálne certifikácie a technickej inšpekcie.

Kde nás nájdete

LL-C (Certification) je tvorená siedmimi sesterských spoločností so sídlom v Českej republike, Veľkej Británii, Taliansku, Hong Kongu, Čile, na slovenských a v Bulharsku. Za posledných 10 rokov sa šíria svoju činnosť pod českou akreditácií.

Naše akreditácie

Jsme držiteli akreditace ČIA (Český institut pro akreditaci), který je dále členem mezinárodního fóra (IAF), a tedy i naše certifikáty jsou uznávány ve všech členských státech.
Akreditácia

Naše poslanie a hodnoty, ktorými sa riadime

V LL-C sme sa zaviazali k rozvoju dlhodobých vzťahov s našimi zákazníkmi a to tým, že im pomáhame znižovať ich riziká, zvyšovať ich konkurencieschopnosť a predovšetkým chrániť ich firemnej meno a značku. Všetko, čo robíme, sa riadi naším záväzkom podporovať a zvyšovať hodnotu našim zákazníkom.

Naše skúsenosti

Vytvorením globálnej siete lokálnych partnerov, umožňujeme našim zákazníkom venovať ich primárnej energii ich kľúčovým obchodným aktivitám.

Kontaktujte nás
+421 259 396 244
LL-C Certification Tereza Brůnová

AKTUALITY
1.9.2018 ISO 9001, ISO 14001

Certifikačné štandardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svoju platnosť dňa 15. 9. 2018. Od tohto dátumu nie je možné využívať certifikáty ani certifakační loga týchto noriem. LL-C ponúka novú akreditovanú certifikáciu ISO 9001: 2015 alebo 14001: 2015.

10.4.2015 New ISO 9001:2015

Zabezpečujeme školenia, aby sme pomohli našim audítorom a klientom pochopiť požiadavky revízie normy ISO 9001. Cieľom LL-C (Certification) je predstaviť zmeny v oblasti manažmentu kvality prostredníctvom jednodňových kurzov ERCA. Naši audítori môžu vykonávať audity podľa požiadaviek ISO 9001: 2015 a zabezpečia, aby váš prechod na novú normu bol hladký a transparentný. Toto preskúmanie poskytne vašej organizácii štruktúrovanú pomoc vyzdvihnúť rozsah, do akej miery existujúce systémy a kontroly pokrývajú požiadavky normy ISO 9001, alebo určiť implementáciu akčného plánu, kde je potrebné. Obráťte sa na nás dnes a začnite s procesom prechodu na ISO 9001: 2015.

staršie aktuality