ABOUT US

LL-C (Certification)

LL-C (Certification) je medzinárodná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti certifikácie, certifikácia systémov manažérstva, hodnotení bezpečnosti a kvality výrobkov a služieb personálne certifikácie a technickej inšpekcie.

Kde nás nájdete

LL-C (Certification) je tvorená siedmimi sesterských spoločností so sídlom v Českej republike, Veľkej Británii, Taliansku, Hong Kongu, Čile, na slovenských a v Bulharsku. Za posledných 10 rokov sa šíria svoju činnosť pod českou akreditácií.

Naše akreditácie

Jsme držiteli akreditace ČIA (Český institut pro akreditaci), který je dále členem mezinárodního fóra (IAF), a tedy i naše certifikáty jsou uznávány ve všech členských státech.
Akreditácia

Naše poslanie a hodnoty, ktorými sa riadime

V LL-C sme sa zaviazali k rozvoju dlhodobých vzťahov s našimi zákazníkmi a to tým, že im pomáhame znižovať ich riziká, zvyšovať ich konkurencieschopnosť a predovšetkým chrániť ich firemnej meno a značku. Všetko, čo robíme, sa riadi naším záväzkom podporovať a zvyšovať hodnotu našim zákazníkom.

Naše skúsenosti

Vytvorením globálnej siete lokálnych partnerov, umožňujeme našim zákazníkom venovať ich primárnej energii ich kľúčovým obchodným aktivitám.

Kontaktujte nás
+421 259 396 244
LL-C Certification Tereza Brůnová

AKTUALITY
10.5.2015 ISO 50001 -
Energetický audit

podľa zákona č. 321/2014 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie, sú veľké podniky povinné zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky, alebo energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva podľa ISO 50001 alebo ISO 14001.

10.4.2015 New ISO 9001:2015

Zabezpečujeme školenia, aby sme pomohli našim audítorom a klientom pochopiť požiadavky revízie normy ISO 9001. Cieľom LL-C (Certification) je predstaviť zmeny v oblasti manažmentu kvality prostredníctvom jednodňových kurzov ERCA. Naši audítori môžu vykonávať audity podľa požiadaviek ISO 9001: 2015 a zabezpečia, aby váš prechod na novú normu bol hladký a transparentný. Toto preskúmanie poskytne vašej organizácii štruktúrovanú pomoc vyzdvihnúť rozsah, do akej miery existujúce systémy a kontroly pokrývajú požiadavky normy ISO 9001, alebo určiť implementáciu akčného plánu, kde je potrebné. Obráťte sa na nás dnes a začnite s procesom prechodu na ISO 9001: 2015.

staršie aktuality