Školení, kurzy a semináře

Školení, kurzy a semináře

Kvalifikovaní lidé se vyplatí ...

Naše dlouholeté zkušenosti předáváme dále. Není potřeba složitě hledat nové informace v oboru, naši lektoři vám velmi účelně vysvětlí základní principy, prodiskutují modelové situace nebo vás prostě navedou pro vyřešení individuálních potřeb a úkolů. Podle vašich požadavků připravujeme školení a semináře různé délky, od jednodenních informačních seminářů po týdenní školení se závěrečnou zkouškou.

Pro koho jsou kurzy vhodné?

Kurzy jsou určeny všem, kteří jsou pověřeni vykonávat svou práci nejen na vedoucích pozicích, ale zároveň zastávají jednotlivé odborné pozice v rrůzných odvětvích podnikání. Kurzy obecně poskytují uchazečům základní i specializované informace o systému řízení v organizaci (QMS, EMS, OHSAS apod.), postupech při výrobkových certifikacích nebo technické požadavky v oblasti inspekčních činností.

Školící prostory.

LL-C (Certification) je schopna zajistit školení pro téměř libovolný počet uchazečů v prostorách sídla firmy nebo svých pobočkách. Organizujeme rovněž na vyžádání školení v prostorách zájemce, zpravidla pro širší okruh zaměstnanců firmy. Techniku pro školení v externích prostorech zajišťujeme, pokud je to potřebné.


Nabídka kurzů:


   - Interní auditor QMS, EMS, OHSAS
   - Interní auditor ISO EN 50001
   - Interní auditor ISO/TS 16949:2009
   - Externí auditor QMS, EMS, OHSAS


Nabídka odborných kurzů:


   - Metrologie
   - Základní statistické metody
   - SIX SIGMA
   - FMEA

Kontaktujte nás
+421 259 396 244
LL-C Certification Tereza Brůnová

AKTUALITY
1.9.2018 ISO 9001, ISO 14001

Certifikačné štandardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svoju platnosť dňa 15. 9. 2018. Od tohto dátumu nie je možné využívať certifikáty ani certifakační loga týchto noriem. LL-C ponúka novú akreditovanú certifikáciu ISO 9001: 2015 alebo 14001: 2015.

10.4.2015 New ISO 9001:2015

Zabezpečujeme školenia, aby sme pomohli našim audítorom a klientom pochopiť požiadavky revízie normy ISO 9001. Cieľom LL-C (Certification) je predstaviť zmeny v oblasti manažmentu kvality prostredníctvom jednodňových kurzov ERCA. Naši audítori môžu vykonávať audity podľa požiadaviek ISO 9001: 2015 a zabezpečia, aby váš prechod na novú normu bol hladký a transparentný. Toto preskúmanie poskytne vašej organizácii štruktúrovanú pomoc vyzdvihnúť rozsah, do akej miery existujúce systémy a kontroly pokrývajú požiadavky normy ISO 9001, alebo určiť implementáciu akčného plánu, kde je potrebné. Obráťte sa na nás dnes a začnite s procesom prechodu na ISO 9001: 2015.

staršie aktuality